MODEL

Recunoastere de Ministerul Sanatatii din Italia a unei asistente medicale din Romania in scopul exercitarii acestei calificari pe teritoriul Italiei

Data......................................

MINISTERUL SANATATII
DEPARTAMENTUL PRIVIND ORDINEA SANITARA, CERCETARE SI ORGANIZARE A MINISTERULUI
DIRECTIA GENERALA A RESURSELOR UMANE SI PROFESIILOR SANITARE

DIRECTOR GENERAL

In baza cererii cu care doamna ...................................... a solicitat recunoasterea titlului de asistent medical generalist obtinut in Romania pentru a exercita in Italia profesia de asistejnt medical.

In baza decretului legislativ nr. 286 din 25.07.1998 referitor la textul unic al dispozitiilor referitoare la disciplina imigrarii si norme privind conditia strainului.

In baza decretului Presedintelui Republicii nr. 394 din 31.08.1999 care stabileste modalitatile, conditille si limitele temporare pentru autorizarea exercitarii in Italia, de catra cetatenii necomunitari, a profesiilor si recunoasterea respectivelor titluri.

In special in baza art. 49 si 50 din legea 394 din 1999 care reglementeaza recunoasterea titlurilor profesionale ce permit exercitarea unei profesii sanitare, obtinute intr-o tara necomunitara de catre cetateni necomunitari.

Avand in vedere cererea privind recunoasterea unui titlu identic se pot aplica dispozitiile continue de la alin. din art. 12 al DL nr. 115 din 27.01.1992 si alin. 9 din art. 14 al DL nr. 319 din 02.05.1994.

Se retine astfel cererea

In baza decretului legislativ nr. 29 din 03.02.1993 si modificarile ulterioare

SE DECRETA

  1. titlul de asistent medical generalist obtinut in anul ................ in cadrul scolii postliceale sanitare din ............................. (Romania) de catre doamna ........................................................, nascuta in ..................................... (Romania) la data de ............................. este recunoscut in scopul exercitarii in Italia a profesiei de asistent medical.
  2. Doamna ................................................................... este autorizata sa exercite in Italia, ca lucrator dependent, profesia de asistent medical, dupa ce a fost inscrisa la colegiul profesional competent si in urma atestarii din partea colegiului a cunostintelor de limba italiana si dispozitiile speciale care reglementeaza exercitarea profesiunilor in Italia.
  3. Exercitarea profesiunii in baza titlului recunoscut prin prezentul decret este permisa exclusiv in cadrul cotelor conform art. 3, alin 4 din DPR nr. 286 din data de 25.07.1998 si pentru perioada de valabilitate si conditiile prevazute de permisul de sedere.
  4. Prezentul decret este publicat in Gazeta Oficiala din Republicia Italian

Director General 
Dr. ............................
Semnatura